wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 

ana sayfa

msn

cep

foto

Gnu LinuX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cep

  • +90-535-923-7833

  • +90-546-518-1733

Pazartesi-Cuma saat 08:00 ile 18:00 aras� �al��t���m i�in i�imi aksatmamak istiyorum. Bundan dolay� bu zaman diliminde sadece k�sa mesaj (SMS) g�ndermenizi rica ediyorum.

e-posta listesi: mutlu173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ZGE�M��

Adres: Posta Kutusu:1188 Ulus/Ankara / T�RK�YE

Elektronik posta: mutlu.ozgun@emo.org.tr

Ki�isel Bilgiler:

Medeni Durumu: Bekar Milliyeti: T.C.

Do�um Tarihi ve Yeri: 10 OCAK 1979 , AFYONKARAH�SAR

E�itim Bilgileri:

�niversite: Erciyes �niversitesi M�hendislik Fak�ltesi Elektronik M�hendisli�i B�l�m�, 1996-2002, Kayseri / T�RK�YE

L�SE: Denizli Cumhuriyet Lisesi, Matematik B�l�m�, 1993-1996, Denizli / T�RK�YE

�� Deneyimi:

  • 2007-XXXX, Bir Kamu Kurumunda "Kalite Kontrol Uzman�", Elektronik M�hendisi, Telekom�nikasyon M�hendisi.

  • 2005-2006, �� Arama S�reci. (Bu zamanda Sigortas�z ufak-tefek i�ler yapt�m.)

  • 2004-2005, Atom Kablo, Planlama M�hendisi, Denizli / T�RK�YE

Yabanc� Dil: �ngilizce ( KPDS=56 ).

�lgi Alanlar� ve Etkinlikleri:

��letim Sistemi: LinuX { pardus, ubuntu, suse, redhat, fedora, gelecek ... }, Windows 98/XP, Windows Sunucu 2003 .

CAD: Orcad, Electronics Workbench ...  YAZILIM:  ?

Elektronik: Analog ve Dijital Elektronik, Haberle�me Teknikleri, Programlanabilen Mant�k Entegreleri ...

Hobisi: Eski Para Koleksiyonu. Etkinlikler: Do�a Gezileri, Dijital Foto�raf��l�k, Matematik, Tarih, Co�rafya, Seyahat Etmek, Bilgisayar, �nternet ...

Mulu ÖZGÜN

Afyonkarahisar , Ankara ,Kayseri , Erciyes , Denizli Cumhuriyet Lisesi , pardus , LinuX , windows , T�rk Elektronik M�hendisleri , Mutlu �ZG�N

 

Ziyaret�i Defteri

YAZ OKU